back to home page
 
Savez radioamatera Srbije i Crne Gore i YU DX Klub
vas pozivaju da ucestvujete u takmicenju
 
YU DX Contest 2004

PRAVILA ZA YU STANICE

(Pravila za ne-YU stanice su ovde.)
 

Datum
17/18 april 2004 (treci puni vikend  u aprilu).

Vreme
subota 12:00 UTC - nedelja 12:00 UTC.

Opsezi i vrste rada
Svi opsezi 1.8 - 28 MHz osim WARC opsega. CW and SSB.
Molimo izbegavajte koriscenje DX delova opsega.
Ista stanica se moze raditi dva puta na istom opsegu:  CW i SSB.
Cross band/mode veze nisu dozvoljene. 

Kategorije
A:  SINGLE OP CW
B:  SINGLE OP SSB
C:  SINGLE OP MIXED
D:  MULTI OP SINGLE TX MIXED

Stanica iz kategorije D mora ostati na jednom opsegu najmanje 10 minuta.

Razmena
RS[T] + broj ITU zone

QSO Poeni
1 poen za vezu sa ne-YU stanicom iz 28-me ITU zone,
3 poena za vezu sa stanicom iz Evrope van 28-me zone,
5 poena za vezu sa vanevropskom stanicom.
Veze sa YU stanicama ne donose poene.

Mnozitelji
Razlicite ITU zone.
Jedna ITU zona se racuna kao mnozitelj samo jedanput na svakom opsegu.
Veze sa YU stanicama ne donose mnozitelje.

Rezultat
Zbir QSO poena sa svih opsega
pomnozen zbirom mnozitelja sa svih opsega.

Papirni dnevnici
a. Vreme u UTC.
b. Upisite sve poslate i primljene podatke.
c. Oznacite QSO poene.
d. Oznacite nove mnozitelje na svakom opsegu.
e. Oznacite duple veze.
f.  Koristite poseban dnevnik za svaki opseg.
g. Prilozite zbirni list sa sledecim podacima:
     - pozivni znak, ime i adresa,
     - poeni i mnozitelji po opsezima, kao i krajnji rezultat,
     - opis stanice,
     - potpisana izjava o pridrzavanju uslova iz dozvole za rad,
          ovih Pravila i radioamaterskog Ham Spirita.
h. Vise od 2% neoznacenih duplih veza moze dovesti do diskvalifikacije.
     Za svaku neoznacenu duplu vezu ponistavaju se prethodne tri.

Electronski dnevnici
a. Vreme u UTC.
b. Upisite sve poslate i primljene podatke.
c. Prilozite zbirni fajl sa sledecim podacima:
     - pozivni znak, ime i adresa,
     - poeni i mnozitelji po opsezima, kao i krajnji rezultat,
     - opis stanice,
     - izjava o pridrzavanju uslova iz dozvole za rad,
          ovih Pravila i radioamaterskog Ham Spirita.
d. Preporuceni format je Cabrillo IARU Contest template, ali ce biti prihvacen
       svaki ASCII format sa poljima fiksne sirine razdvojenim prazninama.
e. Kao ime fajla koristite vas pozivni znak.
f.  Posaljite PC-kompatibilnu disketu ili
       posaljite dnevnik emailom kao prilog (attachment).

Rok
Svi dnevnici moraju biti poslati najkasnije 30 dana posle takmicenja.
U 2004. godini rok je 18. maj.

Adresa
   Savez radio-amatera Jugoslavije
   YU DX Contest
   P.O. Box 48
   11001 BEOGRAD
   Yugoslavia

Email: 2004@yudx.net
 
 

DODATAK

ITU Zone
Spisak prefiksa sa oznacenim kontinentima i ITU zonama mozete naci
ovde na sajtu ARRLa.

Detaljni spisak za USA i Kanadu mozete naci ovde na sajtu ARRLa.

Mape sveta sa oznacenim ITU zonama:
  crno-bela mapa na sajtu ARRLa
  mapa u boji na sajtu ARRLa
  jos jedna mapa u boji na sajtu JF9EXF
 

 

back to home page